Terms and conditions

—IN ENGLISH BELOW—

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle kjøp av kurs, fritrening, treningsleir, workshops og andre tjenester.

Påmelding er bindende:

Din påmelding er bindende. Avbestillingsfrist er 14 dager før kursoppstart. Avmelding medfører et administrasjonsgebyr på kr 500.

Melder du deg av mindre enn 14 dager før kursoppstart refunderes ikke kursavgiften uansett grunn, bortsett fra skriftlig legeerklæring. Også da refunderes kursavgift minus administrasjonsgebyr på kr 500.

Trening skjer på eget ansvar.

Undertegnede er klar over at all aktivitet bærer med seg en viss skaderisiko.

Oslo Movement fraskriver seg ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå under kurs, fritrening og treningsleir.

Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Oslo Movement eller Oslo Movements instruktører for skader du pådrar deg på trening, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet eller i forbindelse med trening på egen hånd. Oslo Movement er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på trening, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.

Bytterett klær

Vennligst sjekk bestillingen din nøye før du fullfører kjøpet.

Vi bytter kun størrelse og/eller farge på det samme plagget, i ny tilstand – og hvis på lager.

Send oss en e-post på info@oslo-movement.no for bytte.

Force Majeure

Avlyst kurs, trening, fritrening og treningsleir e.l som følge av uforutsette hendelser og omstendigheter utenfor vår kontroll utløser ingen refusjon.

(F.eks syk eller skadet instruktør, restriksjoner i forbindelse med Covid-19, “lockdown” o.l)


These terms apply to all purchases of classes, open gym training, training camps and workshops.

Payment is binding:

Your registration is binding. Cancellation deadline is 14 days before class/event start. Cancellation comes with a administration fee of NOK 500.

If you cancel less than 14 days before the start of the class/event, the fee will not be refunded for any reason, except for a written doctor’s statement, and then with minus a administration fee of NOK 500. You can also change to another class, or get a clip card for open gym training with the same amount as the class.

Train at your own risk:

Oslo Movement disclaims responsibility for any injuries that may occur during classes, open gym training and training camps.

You agree that you may not sue Oslo Movement or Oslo Movement’s instructors for injuries you incur during class, open gym or training camp, or on your way in or out of the gym or when  training on your own. Oslo Movement is not responsible for your belongings while training, and has no obligation to replace assets that are lost in connection with your course participation.

Exchange Policy Clothing

Please make sure you carefully check your order before making your purchase.

We only exchange size and/or colour of the the same item and only in unworn/new condition – And if in stock.

Send us an e-mail at info@oslo-movement.no with a copy of your order and which class you attend and we will bring the new item next training.

Force Majeure

Canceled classes, open gym traning and training camps etc. as a result of unforeseen events and circumstances beyond our control will not be refunded.

(For example lockdown, new restrictions, instructor being sick or similar)