Terms and conditions

—IN ENGLISH BELOW—

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle kjøp av kurs, fritrening, treningsleir, workshops og andre tjenester.

Påmelding:

Din påmelding er bindende. Avbestillingsfrist er 14 dager før kursoppstart. Avmelding medfører et administrasjonsgebyr på kr 500.

Melder du deg av mindre enn 14 dager før kursoppstart refunderes ikke kursavgiften uansett grunn, bortsett fra skriftlig legeerklæring. Også da refunderes kursavgift minus administrasjonsgebyr på kr 500.

Egenerklæring:

Trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er klar over at all aktivitet bærer med seg en viss skaderisiko.

Force Majeure

Avlyst kurs, trening, fritrening, treningsleir, event e.l som følge av uforutsette hendelser og omstendigheter utenfor vår kontroll utløser ingen refusjon. (F.eks syk instruktør, restriksjoner i forbindelse med Covid-19, “lockdown” o.l)


These terms apply to all purchases of classes, open gym training, training camps and workshops.

Payment is binding:

Your registration is binding. Cancellation deadline is 14 days before class/event start. Cancellation comes with a administration fee of NOK 500.

If you cancel less than 14 days before the start of the class/event, the fee will not be refunded for any reason, except for a written doctor’s statement, and then with minus a administration fee of NOK 500.

Train at your own risk:

Oslo Movement disclaims responsibility for any injuries that may occur during classes, open gym training and training camps.

Oslo Movement is not responsible for your belongings while training, and has no obligation to replace assets that are lost in connection with your course participation.

Force Majeure

Canceled classes and training camps etc. as a result of unforeseen events and circumstances beyond our control will not be refunded. (For example lockdown, covid-19 restrictions, instructor being sick or similar)