Terms and conditions

—IN ENGLISH BELOW—

Viktig at du leser igjennom dette før du betaler.

Ved all påmelding/kjøp gjelder disse vilkårene.

Påmelding er bindende. 

Treningsavgiften refunderes ikke ved kansellering.

Trening skjer på eget ansvar.

Undertegnede er klar over at all aktivitet bærer med seg en viss skaderisiko.

Oslo Movement fraskriver seg ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå under kurs eller under fritrening. 

Deltakeren må gi beskjed til instruktøren i forkant om de har noen skader eller plager som bør tas hensyn til på treningen.

Ved å melde på til kurs eller treningsleir hos Oslo Movement godtar du disse vilkårene og betingelsene, samtykker til å følge regler og retningslinjer på plass når det gjelder sikkerhet og bruk av utstyr og fasiliteter, og at du som voksen utøver, eller som forelder/foresatt for mindreårig (under 18 år) har lest, forstått og er enig i det som står ovenfor.

Bytterett klær

Vennligst sjekk bestillingen din nøye før du fullfører kjøpet.

Vi bytter kun størrelse og/eller farge på det samme plagget og kun i ny tilstand.

Send oss en e-post på info@oslo-movement.no med en kopi av bestillingen din og hvilket kurs du deltar på, og vi vil ta med det nye plagget neste trening.


Make sure to read the terms and conditions thoroughly before any purchase.
By submitting the order/payment, you confirm that you have completely read, fully understand and agree with the terms and conditions.
All purchases applies to these terms and conditions.

Payment is binding and not refundable upon cancellation.

You train at your own risk and are aware that all activity carries with a certain risk of injury.

Oslo Movement takes no responsibility for any injuries that may occur during course with instructor or while training by your self at the facilities provided.

The participant must inform the instructor in advance if they have any injuries that should be taken into consideration for the training.

By signing up for a course or a gathering, I agree to these terms and conditions and to comply with rules and guidelines regarding safety and use of equipment, and that I, as an adult, or as parent/guardian for a minor (under 18 years) have read, understand and agree with the above.

Exchange Policy Clothing

Please make sure you carefully check your order before finalising your purchase.

We only exchange size and/or colour of the the same item and only in unworn/new condition.

Send us an e-mail at info@oslo-movement.no with a copy of your order and which class you attend and we will bring the new item next training.